OBJEKTIF

 

*  Melaksanakan dasar pendidikan melalui Falsafah Pendidikan Negara.

 

*  Mencapai 100% lulus dalam setiap matapelajaran dalam semua peperiksaan dalaman.

 

*  Mencapai 100% lulus dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM.

 

*  Peningkatan dari segi pencapaian cemerlang dalam semua matapelajaran.

 

*  Menyedia prasarana pendidikan secukupnya agar berpanjangan dan pembelajaran lebih kondusif (matlamat 70% aliran sains).

 

*  Melahirkan pelajar-pelajar yang bersahhsiah dan berakhlak mulia yang selari dengan tuntutan agama

 

*  Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dari aspek jasmani emosi rohani dan intelektual

 

*  Memastikan setiap pelajar melibatkan diri dalam  kegiatan kokurikulum dan penglibatan menyeluruh dalam program 1M1S. 

Falsafah Sekolah

Semua insan boleh dididik ke arah kecemerlangan

Joomla templates distributed by JoomlaShine