Hak Cipta Terpelihara

Hak Cipta Terpelihara © 2012-14 : Sekolah Menengah Kebangsaan King George V, Seremban, Negeri Sembilan, MALAYSIA.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah/Pengetua SMKKGV.

Falsafah Sekolah

Semua insan boleh dididik ke arah kecemerlangan

Joomla templates distributed by JoomlaShine